dakafval

Dakafval

Toegestaan

Dak afval (teerhoudend/bitumineus), aanhangend vuil zoals isolatiemateriaal, hout, dakgrind < 10 %, soortelijk gewicht > 250kg/m3. Teerhoudend dakleer is toegepast tot 1980, bitumineus dakleer is toegepast vanaf 1975. Teerhoudend en bitumineus dakleer dient gescheiden aangeleverd te worden.

Niet toegestaan

Gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, soortelijk gewicht <250kg/m3 en isolatiemateriaal, sloopafval, grond/zand, schoorsteenpuin, dakgrind > 10 %.