Menggranulaat

Menggranulaat is een recyclingproduct welke vrijkomt bij het breken van afvalpuin. De afmeting van het materiaal is 0-31,5mm¹.
Het materiaal is te verdichten met een trilplaat tot een vast pakket wat zo de basis vormt voor de onderlaag van bestrating.

IMAG0198